Om Eventyrsmak

EventyrSMAK SA er en interesseorganisasjon for bedrifter og personer som produserer, bearbeider, selger eller serverer lokal mat.

Organisasjonen ble startet i 2002 som et mobiliseringstiltak for bønder i de 3 kommunene midt i Buskerud.  Etter mange år med hardt arbeid står vi sterkere enn noen gang og har utvidet området til å gjelde hele Buskerud fylke og til å inkludere også bedrifter som bearbeider, selger eller serverer lokal mat.

Siden 2012 har EventyrSMAK hatt kontor på Buskerud Næringshage i Prestfoss, Sigdal kommune.  Sommeren 2014 åpnet EventyrSMAK egen butikk i Åmot sentrum og flyttet hele virksomheten dit. 

Aktive produsentene bruker merket EventyrSMAK  på sine varer. Disse produsentene blir presentert på egne produsentsider her på nettet.  Forhandlerliste og markedsdeltagelse skal gjøre det lettere for deg som kunde å kunne kjøpe våre varer. 

Potentielle medlemmer er hjertelig velkommen til å ta kontakt for å se om medlemskap i EventyrSMAK kan være til felles fordel.

In English

The brand ”EventyrSMAK” (taste of fairytales) has been developed by local producers of food in the municipalities of Modum, Krødsherad and Sigdal in Buskerud. Several farmers have joined forces with a common brand and common sales and marketing in an effort to reach our customers and to facilitate orders and delivery of our products.

The company  owns the brand. Our quality standards are high and only farmers who can meet these standards are allowed to use our brand. You can find a wide range of products, all based on what we grow on our farms or what we collect in the nature. On our homepage www.eventyrsmak.no you will be able to get an overview of all the producers and their products.

We sincerely hope you will enjoy your meal with our products! 

 

Eventyrsmak

Lilleåsgata 4B
3340 Åmot

Tlf: 46 91 88 02
E-post: post@eventyrsmak.no

Butikkens åpningstider:  Torsdag, fredag:  10.00 - 17.00

 

Det var en gang

Det var en gang et land som var så fruktbart og rikt på vann og solstråler, at her blomstret både folk, dyr og planteliv.

Driftige, kloke og nevenyttige var de som her slo seg ned. De drev i det små. Nøysomt og med respekt for det naturen hadde skjenket dem.

Alle gjorde alt på sitt vis, og med tiden begynte det å gå gjetord om hvor flinke de var med gryter og kjeler der borte i dalen. Mat med eventyrsmak, sa folk, som ikke skjønte hvordan de fikk det til.

Ikke så rart da kanskje, at disse små og driftige mat- makere begynte å snakke sammen. La oss dele våre matgleder med by og bygd, ble det sagt.

Og så har skjedd. Nå kan folk flest få tak i mat fra Buskerud. Med ekte eventyrsmak i hver dråpe og hver bit.